"Lineer Ve Lineer Olmayan Sistemler" Üzerine Çalışan Kişiler