Yayın Detayları

Yazar:Y.Devrim, S.Erkan, N.Baç, İ. Eroğlu
Başlık:PEM yakıt pilleri için Nafion/TiO2 kompozit membranların hazırlanması ve yakıt pili performanslarının belirlenmesi
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:IV Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi (UHK 2009) ve Sergisi
Yıl:2009
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:Kocaeli