Misyon

Yenilenebilir ve yenilenemeyen yakıtlar dahil olmak üzere çeşitli enerji kaynaklarının enerji sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve öğretimi sağlamak; enerji kaynaklarının ve  teknolojilerinin ( enerji çevirim sistemleri, üretim, tüketim, aktarım, koruma, optimizasyon) çevreye duyarlı  ve verimli kullanımı ve temini konularında öğrencileri gerekli araçlarla donatmak .