Laboratuvar İmkanları

Fakültemizde faaliyette bulunan temel (fizik, kimya, bilgisayar, elektrik ve teknik resim) laboratuarlar dışında, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde faaliyette bulunan “Enerji Sistemleri”, "Hidrojen Enerjisi" ile "Enerji Dönüşümü ve Elektrik Makinaları" laboratuarlarımız mevcuttur.

"Enerji Sistemleri" laboratuarı, lisans öğrencileri tarafından eğitim laboratuarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisinden elektrik enerjisinin elde edilmesi ve bu sistemlerin enerji verimliliklerinin bulunması ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Ayrıca laboratuarda “Yakıt Pilleri ve Hidrojen Sistemleri” deney seti mevcut olup, bu deney seti ile hidrojenden yakıt pilleri kullanılarak elektrik enerjisinin elde edilmesi ve verim hesaplamaları yapılmaktadır.

Laboratuarda çeşitli ölçüm cihazları, DA güç kaynağı, dijital osiloskop ve çeşitli el aletleri de mevcuttur. Böylelikle laboratuar lisans öğrencilerinin kendi projelerini de geliştirmelerine olanak tanımaktadır.  Laboratuar, konvensiyonel enerji üretim teknolojilerini (hidroelektrik, gaz türbini) de içerecek biçimde geliştirilmektedir.
 
 
 
 
 

 

 

Elektromekanik Enerji Dönüşümü ve Elektrik Makineleri" laboratuarı, lisans öğrencileri tarafından eğitim laboratuarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuarda, lisans düzeyinde, üçüncü sınıftaki “Elektromekanik Enerji Dönüşümü ve Elektrik Makineleri” dersi paralelinde, transformatörler, senkron, asenkron ve DA Elektrik Makineleri ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Laboratuar aynı zamanda ileriye dönük olarak lisansüstü düzeyde elektrik makineleri ve sürücü sistemleri üzerine deneyler ve araştırma yapılmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Laboratuar altyapısında birçok ölçü aleti, üç fazlı varyaklar, çeşitli transformatörler, DA güç kaynakları, DA ve AA motor-jeneratör setleri, donanımlı deney masaları, çeşitli elektrik makineleri kesitleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kompanzasyon eğitim seti de laboratuarda mevcuttur.

 

Hidrojen Enerjisi Araştırma Laboratuvarımızda bulunan Yakıt Pili Test İstasyonu, Proton Değişim Membran (PEM) Yakıt Pilleri ve Direk Metanol Yakıt Pili (DMFC) çalışmalarında kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda membran sentez ve karakterizasyonu ile yakıt pili testleri yapılabilmektedir.

Araştırma laboratuvarımızda Tübitak ve Sanayi destekli araştırma projelerinin yanı sıra öğrencilerimizin aktif olarak yer aldığı Lisans Araştırma Projesi (LAP), Tübitak ve Bitirme projeleri de gerçekleştirilmektedir.

 

Buhar türbini eğitim seti birçok enerji üretim tesisinde elektrik eldesinde kullanılan Rankine çevriminin prensibini öğrencilere görsel olarak açıklayabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Eğitim setinde maksimum 5 bar basınçta doymuş kuru buhar türbine gönderilerek türbine bağlı bulunan iki jeneratör vasıtasıyla elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Değişik buhar basınçlarında ne kadar elektrik üretimi gerçekleştiği ve çevrimin verimi hesaplanabilmekte, ayrıca değişik noktalarda alınan basınç ve sıcaklık değerleri kullanılarak çevrim T-s diyagramında çizilebilmektedir.