ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri Teknik Gezisi

Bölümümüz öğrencileri tarafından 24.03.2014 tarihinde ITC Mamak Geri Dönüşüm Tesislerine teknik gezi düzenlenmiştir. Teknik gezide tesisi

çalışanları tarafından atık sahası ıslahı ve biyokütleden enerji üretimi ile ilgili bilgi verilmiştir.