ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri Teknik Gezisi

Bölümümüz öğrencileri tarafından 07.11.2017 tarihinde ITC Mamak Geri Dönüşüm Tesislerine teknik gezi düzenlenmiştir. Teknik gezide tesis çalışanları tarafından atık sahası ıslahı ve biyokütleden enerji üretimi ile ilgili bilgi verilmiştir.