ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 09.02.2016 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda iki(2) aday davet edilmiş olup bu adaylardan ikisi sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuşlardır. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 90 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Adaylar, Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında alınması gereken en az not olan 65 (altmış beş) sağlayamamışlardır. Genel değerlendirme sonucu adayların giriş sınav sonuçları 65 puanının altında olması sebebiyle, iki aday da başarısız sayılmışlardır.

 

Sınava katılan adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

 

 

 

 

İsim

GİRİŞ SINAVI

% 30

ALES

% 30

YDS

% 10

CGPA

% 30

Toplam

%100

Karar

Meral KAYA

09

83.77767

80.00000

74.5

58.183301

BAŞARISIZ

Erhan AKAN

10

73.81666

86.25000

70.25

54.84998

BAŞARISIZ