ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 20.09.2016 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda altı(6) aday davet edilmiş olup bu adaylardan dördü sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları   değerlendirilmiştir.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Adaylar, Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında alınması gereken en az not olan 65 (altmış beş) puanı alarak başarılı sayılmıştır. Genel değerlendirme sonucu 82,1  puan toplayan Kayacan Kestel asil, 67,0 puan toplayan Bekir Adem Çakmakçı ise yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

Başarılı adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

İsim

GİRİŞ SINAVI

% 30

ALES

% 30

YDS

% 10

CGPA

% 30

Toplam

%100

Karar

 

Kayacan Kestel

 

77,00

 

86,12

 

80,00

 

83,90

 

82,1

 

ASİL

Bekir Adem Çakmakçı

40,00

76,58

83,75

 

78,8

 

 

67,0

 

 

YEDEK