Araştırma Görevlisi Alımı

Üniversite Adı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi 

24.08.2016

 

Fakülte Adı

Mühendislik 

Son Başvuru Tarihi

08.09.2016

 

Bölüm Adı

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ön Değerlendirme Tarihi

09.09.2016

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

20.09.2016

 

Kadro Tipi

Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

21.09.2016

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

--

 

 

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’neARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

 

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’ne 

Başvuru Koşulları

a) Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak,

b) ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar.) 

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli Özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil (KPDS veya ÜDS) sınav sonuç belgesi
5. Diploma Fotokopileri ile onaylı lisans Transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8.İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa yüksek lisans veya doktora mezuniyet/öğrenci belgesi, varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

Başvuru Şekli:

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen, posta ve elektronik posta yolu ile 08.09.2016tarihinde  saat 17:00’ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru Adresi:

Atılım Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

Kızılcaşar Mah. İncek Kampüsü Gölbaşı / İncek /ANKARA

 

Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (semiha.sener@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel: 0 312 586 8560 (Sekreterlik)