Mühendislik Mekaniği II (ENE 208) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Mekaniği II
Kod: ENE 208
Ön Koşul Ders(ler)i: ENE207 Mühendislik Mekaniği I
Amaç: Bu dersin ana amacı rijit cisimlerin ve parçacıkların düzlemsel hareketlerinin matematiksel tanımlamasını öğrencilere anlatmaktır. Bu derste kuvvet ile hareket arasındaki ilişki çalışılacaktır
İçerik: Bu derste, dinamiğin iki ana bölümü olan parçacıkların ve rijit cisimlerin düzlemsel hareketleri tanımlanacaktır. Her bir bölüm kinematik ve kinetik olarak iki parçaya sahiptir. Bu derste, Newton’un ikinci kanunu, iş-enerji ve impuls-momentum metotları vurgulanmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 1
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4