Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Mekaniği I
Kod: ENE 207
Ön Koşul Ders(ler)i: PHYS 101, MATH 157
Amaç: Bu dersin sonunda, öğrencilerin denge halindeki mekanik elemanları analiz etme yeteneği olacaktır, farklı yükleme koşulları altındaki mekanik elemanların gerilme analizi yapabileceklerdir.
İçerik: İdealleştirmeler ve Mekaniğin ilkeleri. Vektörel büyüklükler. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve denkliği. Denge Hali. Yapıların elemanları, makaslar, kirişler, kablolar ve zincirler. Sürtünme. Gerilme ve gerinim kavramları. Basit yükleme; gerilim, burulma ve eğilme. Basit yükleme ile eğilme, süperpozisyon teknikleri. Statik olarak belirsiz elemanlar, termal gerilmeler. Bileşik gerilmeler, Mohr çemberi, bileşik yüklemeler.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5