Enerji ve Çevre Ekonomisi (ENE 424) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji ve Çevre Ekonomisi
Kod: ENE 424
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Enerji talebi, üretimi, depolanması ve fiyatlandırmasının ekonomisi; düzenlemeleri içeren ileri enerji politikaları konuları, iklim değişikliği ve yeni enerji teknolojisi. Birincil kaynaklardan son kullanıcıya kadar olan enerji piyasası.
İçerik: Enerji Piyasası; mekanizmaları, analizi, ticareti, maliyetler, fiyatlandırma, emisyonlar, transmisyonlar ve dağıtım.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5