Enerji Sistemlerinde Optimizasyon (ENE 422) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Sistemlerinde Optimizasyon
Kod: ENE 422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders optimizasyonun temel kavramlarının ve optimizasyon tekniklerinin tanıtılması ve enerji sistemleri mühendisliğinde uygulama yapılabilmesi için tasarlanmıştır.
İçerik: Optimizasyona giriş, Grafiksel optimizasyon, Doğrusal programlama, Doğrusal olmayan programlama, Sınırlandırmalı ve sınırlandırmasız optimizasyon, Genel optimizasyon, MATLAB Uygulamaları, Enerji Sistemleri Mühendisliğindeki çalışmalar.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5