Reaktör Tasarımı (ENE 316) Ders Detayları

Ders Adı: Reaktör Tasarımı
Kod: ENE 316
Ön Koşul Ders(ler)i: ENE 305
Amaç: Hız yasaları, homojen ve heterojen reaksiyonların kinetik ve mekanizmaları, hız verilerinin analizi, çoklu reaksiyonlar ve ısıl etkilerin değerlendirilmesi. Bu veriler ışığında reaktör tasarlanması.
İçerik: Reaksiyon hızının tanımı. Genel mol dengesi. Kesikli ve sürekli reaktörler. Dönüşme ve reaktor boyutlandırılması. Hız yasaları ve stokiometri. Reaksiyon hız sabiti. Reaksiyon mertebesi ve hız denklemi. Izotermal reaktor tasarımı. Reaktörlerde basınç düşüşü. Hız verilerinin toplanıp değerlendirilmesi. Çoklu reaksiyonlar. Paralel ve seri reaksiyonlarda istenen ürünün maksimizasyonu. Yatışkın hal, izotermal olmayan reaktor tasarımı. Çoklu yatışkın haller. Katalitik reaksiyonlar.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5