Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları

Ders Adı: Nükleer Enerji
Kod: ENE 306
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin başlıca amacı, nükleer enerjinin temel ilkelerini tanıtmak, nükleer olayların temel prensiplerini anlatmak, nötron diffusion teorisinin temellerini anlatmak, nükleer santrallar hakkında genel bilgi vermektir.
İçerik: Bu ders; atom enerjisi, radyoaktivite, nükleer işlemler, nötron-atom etkileşimi, nükleer fisyon ve füzyon reaksiyonları, nötron dağılma teorisi, nükleer enerji sistemleri, nükleer ısı enerjisi ve uygulamaları, nükleer güç santralları kapsamaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6