Ölçme & Enstrümantasyon (ENE 304) Ders Detayları

Ders Adı: Ölçme & Enstrümantasyon
Kod: ENE 304
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Deneysel çalışmayı ve mühendislikteki yerini öğretmek. Deneysel veri analiz yöntemlerini öğretmek. Basınç, sıcaklık, akış, v.s. gibi fiziksel büyüklüklerin ölçümlerini, kullanılan cihazları ve yöntemleri öğretmek ve tanıtmak. Değişik fiziksel olayların bir deney biçiminde tasarımını ve gerekli ölçümleri yapabilmeyi öğretme. Toplanan deneysel verilerin işlenmesini ve analiz edilmesini gösterme.
İçerik: Mühendislikte deneyin önemi, deneysel yöntemler, temel kavramlar ve tanımlar, ölçüm ve dinamik tepki. Deneysel verilerin istatiksel analizi, hata tipleri ve hata analizi, belirsizlik, olasılık, Chi-kare testi, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı. Temel elektriksel büyüklük, basınç, akış, sıcaklık, kuvvet, tork, şekil değişimi, hız, ivme, yer değişimi ölçümleri. Veri toplama ve değerlendirme. Rapor yazma ve sunuş teknikleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5