Yaz Stajı II (ENE 499) Ders Detayları

Ders Adı: Yaz Stajı II
Kod: ENE 499
Ön Koşul Ders(ler)i: ENE 399
Amaç: Eğitim boyunca yapılan stajlar, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmayı, onları iş hayatına hazırlamayı ve öğrenilen teorik bilgileri uygulamaya geçirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca edinilen bilgileri rapor olarak sunma becerisi kazandırmak istenmektedir.
İçerik: Öğrencilerin en az 30 işgünü enerji santrallerinde, enerji üretim birimlerinde, rüzgar türbinleri, güneş enerjisi panelleri, vb. enerji ile ilgili makine ve ekipman üreten birimlerde veya enerji konusunda çalışan araştırma merkezlerinde yaz stajı yapması gerekmektedir. Enerji konusunda çalışan proje bürosu, danışmanlık ofisi veya resmi birimler de kabul edilebilir. Öğrencilerin gerçek iş çevresinde aktif katılımla yönetim ve mühendislik deneyimi ile tanışmaları beklenmektedir. Öğrenci tarafından yapılan çalışmanın anlatıldığı bir rapor staj sonunda Bölüme teslim edilecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 10