Biyoenerji Teknolojileri (ENE 420) Ders Detayları

Ders Adı: Biyoenerji Teknolojileri
Kod: ENE 420
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders kapsamında yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyokütlenin geliştirilmesindeki teknolojik ve ekonomik konular ele alınır. Ayrıca bu dersle birlikte öğrenciler bioenerji, bioenerji ekonomisi, bioenerji ve çevre, yem-stok seçimi, yem-stok dönüşüm konularında bilgi sahibi olacaklardır.
İçerik: Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Enerji kaynağı olarak biyokütle, biyokütlenin fotosentezi, dönüşüm özellikleri, fiziksel dönüşüm işlemi, ısıl dönüşüm, sentetik oksijene sıvı yakıtlar konularını kapsamaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5