Enerji Kanunları ve Tüzükleri (ENE 418) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Kanunları ve Tüzükleri
Kod: ENE 418
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Seçmeli olan bu derste enerji ile ilgili kanun ve yönetmelikler ile uluslararası anlaşmaların ve protokollerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: -Türkiye'deki enerji kanunları ve düzenlemelerine giriş. -Enerji piyasası -Nükleer güvenlik düzenlemeleri -Yenilenebilir enerji ve dağıtık üretim düzenlemeleri -Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği -Akıllı şebekeler
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5