Enerji ve Çevre (ENE 404) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji ve Çevre
Kod: ENE 404
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders Enerji Sistemleri Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu dersin temel amaçları; enerji ve çevresel kavramları ve bağlantıları hakkında temel anlayış ve takdır sağlamak; enerji tüketim şekillerinin analizi; modern topluma güç veren çeşitli enerji kaynaklarının tartışılması; enerji dönüşüm sistemlerinin gözden geçirilmesi; enerji kullanımı ve endüstriyel gelişme ve çevresel sonuçları arasında ilişkileri keşfetmek; gelecekteki enerji alternatiflerini tartışmak.
İçerik: Enerji kaynakları, işlemleri, çevresel etkileri, hava kirliliğ, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, iklim değişimi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5