Enerji Depolama Teknolojisi (ENE 415) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Depolama Teknolojisi
Kod: ENE 415
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Çeşitli enerji depolama yöntemleri ve bunların çeşitleri hakkında bilgi vermek. Isıl enerji depolama ile ilgili detaylı bilgi vermek. Isıl enerji depolama yöntemlerinin güneş enerjisinin değerlendirilmesinde kullanımını öğretmek. Faz değişim malzemeleri ile ilgili bilgi vermek. Basit ve kompleks geometrilerde faz değişimli ısı tranferini öğretmek. Isıl enerji depolamanın çevresel etkileri hakkında bilgi vermek.
İçerik: Temel kavramlar ve tanımlar. Enerji deoplama sistemleri ve çeşitleri. Kimyasal enerji depolama, piller ve çeşitleri. Isıl enerji depolama yöntemleri. Isıl enerji depolama ve güneş enerjisi. Duyulur ısı depolama, gizli ısı depolama. Faz değişim malzemeleri. Duyulur ısı depolama sistemlerinde ısı transferi ve katmanlaşma. Gizli ısı depolama sistemlerinin modellenmesi. Basit ve komleks geometrilerde faz değişimli ısı transferi. Isı depolama sistemlerinin çevresel etkileri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5