Yakıt Hücreleri Teknolojileri (ENE 412) Ders Detayları

Ders Adı: Yakıt Hücreleri Teknolojileri
Kod: ENE 412
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Daha sağlıklı bir çevre ve sürdürülebilir bir teknolojik kalkınma için yapılan çalışmalar içinde en önemli yeri tutan yakıt hücresi teknolojisini tanıtmak, yakıt hücresinde yer alan prosesler vasıtasıyla öğrencinin kimya ve termodinamik derslerinde öğrendiği temel kavramları uygulamasına fırsat vermektir.
İçerik: Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders yakıt hücrelerinin elektrokimyası ve termodinamiği, katı oksit hücreler, asit ve alkalin hücreler, biyoyakıt hücreler ve enerji uygulamalarındaki kullanımı hakkındadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5