Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II (ENE 410) Ders Detayları

Ders Adı: Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II
Kod: ENE 410
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: 1. Enerji üretiminde kömürün öneminin anlaşılması 2. Kömür hazırlama, kömür teknolojisi, tesis deneyimi ve tesis kontrolünün tanıtımı 3. Çevresel etkilerinin ve nasıl azaltılacağının anlaşılması
İçerik: Kömür ve kömür özelliklerinin tanımlanması, tüketimde kömür özelliklerinin rolü, Türk kömürünün, linyitin ve atıkların kullanılması, linyit ve atıklar, madencilik, CO2 azaltılması, etik değerler
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5