Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I (ENE 409) Ders Detayları

Ders Adı: Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I
Kod: ENE 409
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Fosil enerji bilim ve teknolojisinde, temel ve mevcut araştırma alanlarının ve gelecek için amaçlarının bilinmesi ile gerçek ilerlemelerin sağlanmasında destek olunması
İçerik: Fosil enerjiye giriş, yağ, petrol, doğal gaz ve yağ kumlarının küresel kaynakları, bulunması ve üretimi, petrolün arıtımı ve çevresel kontrolü ve çevresel etkileri, kaya petrolünün işlenmesi, kimyası ve teknolojisi, içten yanmalı motorlardaki gelişmeler, gaz hidratlar, etik değerler
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5