Enerji Yönetimi (ENE 406) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Yönetimi
Kod: ENE 406
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Enerji yönetiminin temel hedefi en az maliyet ve en az çevresel etkiyle mal üretimi ve servis sağlamaktır. Enerji Yönetiminin amacı, organizasyon içinde, optimum enerji tedarikinin ve kullanımının sağlanması ve sürdürülmesi ve: • Enerji maliyetlerin / atıklarının üretim ve kaliteyi etkilemeyecek şekilde minimize edilmesi. • Çevresel etkilerin minimize edilmesi.
İçerik: Tanım, Enerji denetleme gerekliliği, Enerji denetiminin çeşitleri, Enerji yönetimi (denetimi) yaklaşımı-enerji maliyetlerinin anlaşılması, kıyaslama, enerji performansı, enerji kullanımının gereksinimiyle karşılaştırması, sistem verimliliğinin maksimize edilmesi, giriş enerji gereksinimlerinin optimizasyonu, yakıt ve enerji ikamesi, enerji denetim araçları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6