Yaz Stajı I (ENE 399) Ders Detayları

Ders Adı: Yaz Stajı I
Kod: ENE 399
Ön Koşul Ders(ler)i: ENE 202, ENE 204
Amaç: Eğitim boyunca yapılan stajlar, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmayı, onları iş hayatına hazırlamayı ve öğrenilen teorik bilgileri uygulamaya geçirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca edinilen bilgileri rapor olarak sunma becerisi kazandırmak istenmektedir.
İçerik: Öğrencilerin en az 30 işgünü enerji santrallerinde, enerji üretim birimlerinde, rüzgar türbinleri, güneş enerjisi panelleri, vb. enerji ile ilgili makine ve ekipman üreten birimlerde veya enerji konusunda çalışan araştırma merkezlerinde yaz stajı yapması gerekmektedir. Öğrenci tarafından yapılan çalışmanın anlatıldığı bir rapor staj sonunda Bölüme teslim edilecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 10