Enerji Sistemleri I (ENE 201) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Sistemleri I
Kod: ENE 201
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere enerji sistemlerinin dünyadaki öneminin ve bu sistemlerin günümüze kadar olan tarihsel gelişiminin anlatılması. Enerji Sistemleri için sistem araçları. İklim değişikliği ve İklim modelleme. Enerji Sistemleri için Ekonomik araçlar. Fosil yakıt kaynakları. Sabit yakma Sistemleri. Enerji sistemlerinde kullanılan ölçü birimleri
İçerik: Enerjinin tarihsel gelişimi, gelecek eğilimleri, temel enerji ilkeleri: Termodinamiğin üç kanunu, iş, ısı, sıcaklık, enerji dönüşümü, verimliliği, enerji ölçümü, enerji sistemlerinde kullanılan ölçü birimleri, enerjinin türleri, fosil yakıtlar, çevresel kaygılar, küresel ısınma. Eş zamanlı olarak uygulama çalışmaları ile teorik ilkeler pekiştirilecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 9