Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları

Ders Adı: Modelleme Analiz ve Benzetim
Kod: ENE 303
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı modelleme ve simülasyonun temel ilkelerinin ve kavramlarının ve Enerji Sistemleri Mühendisliği alanına uygulanmasının tanıtılması.
İçerik: Modelleme ve Simülasyona giriş, sistem mühendisliği, çerçeve, tanım, modelleme ve simülasyon ile bağlantılı geliştirme, Mekanik, Elektriksel, Termal, Akışkan Sistemlerin Modellenmesi, Enerji sistemlerinde modellerin tasarımı ve uygulama.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5