Mühendislik için Süreç Hesaplamaları (ENE 205) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik için Süreç Hesaplamaları
Kod: ENE 205
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere matematik, fen ve mühendislik temel bilgilerini uygulayarak madde ve enerji denkliklerini içeren mühendislik problemlerini analiz etme ve çözme sistematiğinin bir çok problem çözerek kazandırılması ve bu bilgileri hayat boyu öğrenme ile pekiştirmenin gerekliliğinin bilinçlendirilmesi.
İçerik: Temel mühendislik kavramları ve analiz metotları. Madde ve enerji denkliği hesaplamalarının ilgili proses endüstrilerinin sistemlerinde problem çözümlemede uygulanmasına giriş.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4