Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı (ENE 403) Ders Detayları

Ders Adı: Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı
Kod: ENE 403
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: • Güç aktarım ve dağıtımının genel prensiplerinin tanıtılması • Elektriksel güç üretiminin geleneksel yöntemlerinin anlatılması • Güç temin sistemlerinin değişik parçalarının anlatılması • Elektriksel güç aktarım ve dağıtım sistemlerinin tanımlanması ve işlevlerinin açıklanması • Güç etkeni geliştirmek için yöntem önerileri • Elektrik güç sistemleri aktarım ve dağıtımının tasarlanması
İçerik: Elektriksel Güç Sistem Teorisinin Temeli, Elektriksel Güç Aktarımı, Elektrik Güç Aktarım Modeli, Dağıtım Sistemleri ve Planlama, Yıldırım Koruma, Topraklama ve Güvenlik, Dağıtım Seviyesinde Üretim
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5