Su Gücü Enerjisi (ENE 310) Ders Detayları

Ders Adı: Su Gücü Enerjisi
Kod: ENE 310
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Enerji üretiminde kullanılan hidrolik türbinlerin temel özelliklerinin ve öneminin tanıtılması. Hidrolik türbin tiplerinin ve sabitlerinin tanıtılması. Türbinlerin seçiminde ve santral kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan temel yöntemlerin öğretilmesi ve uygulanması.
İçerik: Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders Su gücü teorisi, reaksiyon türbinleri, hidroelektrik sistemler, su gücünün idare edilmesi ve verimi, hidroelektrik enerji üretimini kapsamaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5