Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları

Ders Adı: Güneş Enerjisi Teknolojileri
Kod: ENE 308
Ön Koşul Ders(ler)i: ENE 302
Amaç: Güneş Enerjisi ve uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek. Güneş enerjisi ile ilgili ulusal sanayinin gelişmesine yardımcı olmak. Mühendislik becerilerinin gelişmesini sağlamak.
İçerik: Enerji Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu ders güneş enerjisinin dönüşümünü, güneş ışınımının temelleri, güneş enerjisinin toplanması yöntemleri ve ısıl çevrimi, güneş ile ısıtma sistemleri, güneş ile ısıl güç elde edilmesi, biyokütle kullanılarak güneş enerjisinin elde edilmesi hakkında bilgiler sunmaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5