Yanma (ENE 305) Ders Detayları

Ders Adı: Yanma
Kod: ENE 305
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, katı, sıvı, ve gaz yakıtlar yakan yanma sistemlerinin mühendislik uygulamalarını incelemektir.
İçerik: Gaz, sıvı ve katı yakıtlar. Yanmanın termodinamik ve kinetiği. Adyabatik alev sıcaklığı. Gaz ve buhar yakıtların yanması. Sıvı yakıtların yanması. Katı yakıtların yanması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5