Enerji Sistemleri II (ENE 202) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Sistemleri II
Kod: ENE 202
Ön Koşul Ders(ler)i: ENE 201
Amaç: • Yenilenebilir Enerji (Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidrolik, Biyokütle, Dalga, vs.) hakkında genel bilgi vermek. • Karşılaştırma yaparak Yenilenebilir Enerji kaynaklarının avantajlarını ve dezavantajlarını öğretmek. • Nükleer Güç Santrallerini öğretmek • Ulaşımdaki kullanılan Enerji teknolojilerinin öğretilmesi • Yirmi birinci yüzyıl enerji sisteminin yaratılmasının öğretilmesi
İçerik: Toplumun ihtiyaçlarını karşılamadaki rolü hakkında yenilenebilir ve alternatif enerji sistemlerinin teknik, ekonomik, çevresel ve politik yönleri hakkında geniş bir tasvir, yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik, biyokütle, dalga, vs.), nükleer enerji: nükleer yakıtlar, fisyon. Eş zamanlı olarak laboratuvar çalışmaları ile teorik ilkeler pekiştirilecektir
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5