Misyon

Yenilenebilir ve yenilenemeyen yakıtlar dahil olmak üzere çeşitli enerji kaynaklarının enerji sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve öğretimi sağlamak; enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin ( enerji çevirim sistemleri, üretim, tüketim, aktarım, koruma, optimizasyon) çevreye duyarlı...

» devamı

Vizyon

Öğrencileri, enerji sistemlerinin disiplinlerarası boyutu çerçevesinde yetiştirmek ve sürdürülebilir kalkınma için problemlerin çözümlenmesine ve enerji politikaları ve stratejilerinin belirlenmesine katkı koyacak liderlik ruhu kazandırmak

» devamı

Bölüm Tanıtımı

Ülkemizde ve dünyada enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve kullanılan fosil kaynakların hava kirliliğine, dolayısı ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olması, enerji konusunun çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur.

» devamı

solar panel ile ilgili görsel sonucu

hydroelectric power ile ilgili görsel sonucu

nuclear energy ile ilgili görsel sonucu

İş Olanakları

Mezunlar termik, hidrolik, nükleer, güneş, rüzgar, biyokütle, hidrojen enerjilerinin ve sistemlerinin üretimi, kullanımı, planlaması, teknoloji geliştirme, tasarım, servis hizmetleri, kontrol sektörlerindeki kurum, kuruluş ve şirketlerde; araştırma kuruluşları ve üniversitelerde; enerji ve çevre bakanlıklarında, planlama teşkilatında çalışabileceklerdir.

» devamı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılser Devrim danışmanlığında öğrencilerimiz Yağmur Budak, F. Cansu İskenderoğlu, Yalım Gültekin, Arife Sağlam, Nurhan Üregen ve Birnur Kaya Atılım Üniversitesi desteği ile  Lisans Araştırma Projeleri (LAP) kapsamında geliştirdiği “ASKERİ UYGULAMALAR İÇİN SODYUM BORHİDRÜR BESLEMELİ PEM YAKIT HÜCRESİ GELİŞTİRİLMESİ başlıklı Sanayi Destekli projeleri ile UNİKOP 4. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarında" Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri alanında Türkiye ikinciliği aldılar. Öğretim üyemizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.