Misyon

Yenilenebilir ve yenilenemeyen yakıtlar dahil olmak üzere çeşitli enerji kaynaklarının enerji sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve öğretimi sağlamak; enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin ( enerji çevirim sistemleri, üretim, tüketim, aktarım, koruma, optimizasyon) çevreye duyarlı...

» devamı

Vizyon

Öğrencileri, enerji sistemlerinin disiplinlerarası boyutu çerçevesinde yetiştirmek ve sürdürülebilir kalkınma için problemlerin çözümlenmesine ve enerji politikaları ve stratejilerinin belirlenmesine katkı koyacak liderlik ruhu kazandırmak

» devamı

Bölüm Tanıtımı

Ülkemizde ve dünyada enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve kullanılan fosil kaynakların hava kirliliğine, dolayısı ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olması, enerji konusunun çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur.

» devamı

İş Olanakları

Mezunlar termik, hidrolik, nükleer, güneş, rüzgar, biyokütle, hidrojen enerjilerinin ve sistemlerinin üretimi, kullanımı, planlaması, teknoloji geliştirme, tasarım, servis hizmetleri, kontrol sektörlerindeki kurum, kuruluş ve şirketlerde; araştırma kuruluşları ve üniversitelerde; enerji ve çevre bakanlıklarında, planlama teşkilatında çalışabileceklerdir.

» devamı